Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

ELÁLLÁS

Elállás

 

A fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítésre kizárólag a veled történő egyeztetést követően kerülhet sor!

Ha a vásárolt termék átvételkor anyaghibás, vagy sérült, ennek tényét a hibáról készült fénykép megküldésével e-mailben, a bearmudashop@gmail.com e-mail címre jelezheted. A kivizsgálás ideje maximum 3 munkanap, eredményéről pedig elektronikus úton a megrendeléskor megadott e-mail címedre küldünk tájékoztatást.

Tájékoztató a téged megillető elállási jogról

Megillet az indokolás nélküli fogyasztói elállás joga.

Az elállási jogodat - termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek/több termék adásvételekor, ha az egyes termékek átvétele eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek – az általad / az általad megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatod.

Elállási jogodat a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatod. Ha a szerződés megkötésére te tettél ajánlatot, a szerződés megkötése előtt megillet az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Elállási nyilatkozat, a téged megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

Az elállási jogodat az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a jelen - nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatod az alábbi címre megküldéssel: 2162, Őrbottyán, Ősz utca 69. ; bearmudashop@gmail.com

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét vesszük figyelembe a határidő számítás szempontjából.

Leveledet ajánlott küldeményként add postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Mindkét esetben e-mailben haladéktalanul visszaigazoljuk az elállási nyilatkozatod megérkezését.

Nyilatkozat-minta elálláshoz

Címzett: Papp Levente Lóránt E.V - BEARMUDA

Cím: 2162, Őrbottyán, Ősz utca 69.

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A rendelés azonosítószáma:

A fogyasztó neve:

A fogyasztó címe:

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni:

A fogyasztó aláírása:

(kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

Elállási nyilatkozatod érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a nyilatkozatod a 14 naptári napos határidőn belül elküldöd. Téged terhel annak bizonyítása, hogy az elállás jogodat e rendelkezésekkel összhangban gyakoroltad.

Elállási nyilatkozatodat annak megérkezését követően kötelesek vayunk visszaigazolni.

A visszatérítési kötelezettségünk

Ha te megfelelően elállsz a szerződéstől, legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14  napon belül, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatérítjük az általad ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmed, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

A visszatérítési kötelezettségünk módja

Az elállás vagy felmondás esetén a neked visszajáró összeget az általad igénybe vett fizetési móddal megegyező módon térítjük vissza. A kifejezett beleegyezésed alapján a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhatunk, de téged ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelhet. Az általad hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt felelősség nem terhel minket.

Többletköltségek

Ha kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választasz, nem vagyunk kötelesek visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk.

Visszatartási jog

Mindaddig visszatarthatjuk a neked visszajáró összeget, amíg a terméket vissza nem szolgáltatod, vagy kétséget kizáróan nem igazoltad, hogy azt visszaküldted; a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe. Utánvéttel feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni. Nem illet meg minket a visszatartás joga, ha vállaltuk, hogy a terméket mi fuvarozzuk vissza.

A te kötelezettségeid elállás vagy felmondás esetén

Téged terhel annak bizonyítása, hogy az elállási jogot a meghatározottak szerint gyakorolod.

A termék visszaszolgáltatása

Ha elállsz a szerződéstől, köteles vagy a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve nekünk vagy az általalunk a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. Te viseled az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. Ezenfelül egyéb költség nem terhel. A csomag székhelyünkre történő beérkezését követően, kamerával rögzítésre kerülhet a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a terméket a határidő lejárta előtt elküldöd.

Visszaküldési címünk:

2169, Őrbottyán, Ősz utca 69.; Papp Levente Lóránt

Nem terhel felelősség minket az általad megadott adatok pontatlanságából vagy helytelenségéből eredő teljesítési hibákért.

A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése

Te viseled a termék visszaküldésének költségét. A terméket a mi címünkre kell visszaküldeni.

A te felelősséged az értékcsökkenésért

Te a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felelsz. A kártérítésre vagy kötelezett, amennyiben az áru állapotának romlását, tönkremenését, vagy visszaadásának másmilyen ellehetetlenülését szándékosan vagy hanyagságból idézted elő.

Kérjük, kiemelten ügyelj a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használat miatt sérült termékek megtérítését visszautasíthatjuk.

Az elállási jog kizártsága

Kifejezetten felhívjuk a figyelmed, hogy nem gyakorolhatod elállási jogodat:

  • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; (pl.: ajándéktárgyak, a vevő  által biztosított fotókkal, képpel és szöveggel ellátva vagy a webáruházban feltüntetett termékek formájától, anyagától, színétől eltérő termék, stb.)

 

  • olyan egyedileg igényelt, egyedileg gyártatott, vagy egyedi kiszerelési egységekben lévő, a vevő specifikációja szerint megadott és vásárolt termékek esetében, illetve nagy, nem háztartási mennyiségben vásárolt, és emiatt jellemzően Vevői rendelés alapján beszerzett, gyártott, gyártatott termékek esetén nem áll módunkban a fentiek szerinti visszavételre.

 

  • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

 

Továbbá az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

 


 

Az oldal tetejére